به نام خداوند جان و خرد

سعی کرده ام هر چی که از نرم افزار matlab و simulink و word و Mendeley و Endnote بلدم بنویسم . در ضمن برای ارتباط با دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند نیز از همین جا استفاده میکنم

» حضور در دانشگاه در ایام تابستان :: یکشنبه ۱۳٩٦/٤/۱۸
» تمرینات فصل چهارم مدار :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٩/٢
» کلاس جبرانی مدار 1 :: دوشنبه ۱۳٩٥/٧/۱٩
» نمرات درس شناسایی و تطبیقی :: چهارشنبه ۱۳٩٥/٥/٦
» نکاتی در مورد امتحان پایان ترم کنترل تطبیقی :: دوشنبه ۱۳٩٥/۳/۱٠
» تمرینات جدید کنترل تطبیقی :: یکشنبه ۱۳٩٥/٢/۱٩
» تمرینات فصل 3 کنترل تطبیقی :: دوشنبه ۱۳٩٥/۱/٢۳
» تمرینات جدید شناسایی و تطبیقی برای هفته سوم اسفند 94 :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
» یک سایت خوب برای دانلود دیتابیس برای شناسایی :: دوشنبه ۱۳٩٤/۱۱/٢٦
» تمرینات فصل هفت :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۱٠/٢
» تمرینات مدار 1 :: شنبه ۱۳٩٤/٩/۱٤
» تمرینات فصل opamp :: شنبه ۱۳٩٤/۸/٩
» تمرینات مدارهای الکتریکی 1 نیمسال اول 95-94 :: یکشنبه ۱۳٩٤/٧/٥
» مطالعه کتابهای فنی و حرفه ای دبیرستان :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٥/٦
» تغییر فونت پیش فرض در پاورپوینت :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٤/۳٠
» دستور خط فارسی برای تایپ پایان نامه مصوب فرهنگستان ادب فارسی :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢٧
» ارزوی موفقیت در امتحانات پایان ترم و اخرین سری تمرینات :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۳
» سری جدید تمرینات و نکاتی برای امتحان میان ترم :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٩/٦
» سری جدید تمرینات مدار 1 :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٩/٦
» زمان امتحان میان ترم و تمرینات فصل مدارهای مرتبه اول :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۸/٢٢
» نکات مهم تدریس (برای خودم) :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٧/۱
» پروژه کارشناسی مشترک با برق منطقه ای :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٧/۱٥
» بازدید از شرکت ایران ترانسفوی زنجان :: ۱۳٩۳/٦/٩