به نام خداوند جان و خرد

سعی کرده ام هر چی که از نرم افزار matlab و simulink و word و Mendeley و Endnote بلدم بنویسم . در ضمن برای ارتباط با دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند نیز از همین جا استفاده میکنم

یک نکته مهم اینه که بعضی از این اساتید مخصوصا جوونترها هر لحظه ممکن هست دانشکده یا دانشگاهشان را عوض کنند لذا اگر رفتین و دیدین تو لینک خبری نیست کافیه یک سرچ ساده تو گوگل بکنین و پیداش بکنین

اساتید ایرانی در خارج از کشور

 تو این قسمت لینک اساتید ایرانی که خارج از کشور هستند راقرار میدهم ممکنه به درد یه عده بخوره

1- دکتر محسن سلطانی، دانشگاه البورگ دانمارک، مهندسی کنترل

http://personprofil.aau.dk/112430

2- دکتر حمیدرضا کریمی استاد دانشگاه Agder، مهندسی کنترل

http://www.uia.no/en.&/portals/about_the_university/engineering_and_science/-_engineering/-_-_mechatronics/karimi

اساتید دانشگاههای ایران

دکتر نجار اعرابی، کنترل دانشگاه تهران

دکتر توحیدخواه مهندسی پزشکی امیرکبیر

دکتر عادل اکبری مجد کنترل اردبیل