به نام خداوند جان و خرد

سعی کرده ام هر چی که از نرم افزار matlab و simulink و word و Mendeley و Endnote بلدم بنویسم . در ضمن برای ارتباط با دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند نیز از همین جا استفاده میکنم

اندازه جداول بر حسب درصد% (رفع مشکل بردن جدول از دوستونه به یک ستونه و برعکس)
ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٩  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

اندازه جداول بر حسب درصد% (رفع مشکل بردن جدول از دوستونه به یک ستونه و برعکس)

مرجع:

 

این کار به درد شماره دادن به فرمولها هم میخورد

.

  1. Insert a table with 3 columns and 1 row.

Insert table button

  1. Click in the rightmost cell in your table. In Table Tools | Layout | Cell Size, click the dialog launcher icon to open Table Properties:

Dialog launcher icon to open Table Properties

  1. In Table, set Preferred width to 100%.
  2. In Column set width to 15%70% and 15% for columns 1, 2, and 3.
  3. In the Cell tab (for the rightmost cell) set vertical alignment toCenter.
  4. Click OK and select your table.
  5. In Table Tools | Design, click the arrow for Borders then No Border.