تغییر نحوه شماره گذاری یا label در caption

فرض کنید در یک تز شما از labelای fig برای شکلها استفاده کرده اید یا شماره گذاری جدولها را به ترتیب 1 و2 و 3 انجام داده اید یا بین شماره فصل شماره جدول از علامت : استفاده کرده اید و حالا بخواهید مثلا از لیبل figure استفاده کنید یا شماره گذاری جدول را بر اساس I,II,III انجام دهید یا بین شماره فصلو شماره جدول از علامت - استفاده کنید در این صورت از تکنیک زیر به راحتی میتوانید استفاده کنید و تمام کارهای فوق به راحتی انجام میشود

مرجع

HideChange labels in all captions of the same type

  1. Select a caption with the label that you want to change.

For example, select the caption “Figure 1.”

  1. On the Insert menu, point to Reference, and then click Caption.
  2. In the Label box, click the label you want.

For example, click Table.

 NOTE   The next time you insert a caption for an item of the same type, the caption uses the new label.

/ 2 نظر / 625 بازدید
مینا

راستش من اصلا متوجه نشدم چه روشی رو شما گفتید میشه واضح‌تر توضیح بدهید

مینا

راستش من اصلا متوجه نشدم چه روشی رو شما گفتید میشه واضح‌تر توضیح بدهید