دوتکه نشدن فرمول در ورد WORD

راه حل خوبی برای این موضوع نتونستم پیدا کنم غیر از اینکه اگر فرمولی که میخواهید بنویسد در انتهای سطر بود (البته در 2007 به بالا و با فرمول نویسی خود ورد) و فرمول بزرگ بود برای اینکه نصف در یک سطر و نصف دیگر در سطر بعدی ظاهر نشود بایستی قبل از شروع نوشتن فرمول SHIFT+eNTER را بزنید 

البته روش درستش بعید میدونم این باشه

/ 0 نظر / 125 بازدید