سایت اساتید رشته مهندسی برق و مخصوصا کنترل (ایرانی و خارجی)

یک نکته مهم اینه که بعضی از این اساتید مخصوصا جوونترها هر لحظه ممکن هست دانشکده یا دانشگاهشان را عوض کنند لذا اگر رفتین و دیدین تو لینک خبری نیست کافیه یک سرچ ساده تو گوگل بکنین و پیداش بکنین

اساتید ایرانی در خارج از کشور

 تو این قسمت لینک اساتید ایرانی که خارج از کشور هستند راقرار میدهم ممکنه به درد یه عده بخوره

1- دکتر محسن سلطانی، دانشگاه البورگ دانمارک، مهندسی کنترل

http://personprofil.aau.dk/112430

2- دکتر حمیدرضا کریمی استاد دانشگاه Agder، مهندسی کنترل

http://www.uia.no/en.&/portals/about_the_university/engineering_and_science/-_engineering/-_-_mechatronics/karimi

اساتید دانشگاههای ایران

دکتر نجار اعرابی، کنترل دانشگاه تهران

دکتر توحیدخواه مهندسی پزشکی امیرکبیر

دکتر عادل اکبری مجد کنترل اردبیل

/ 0 نظر / 230 بازدید