استفاده کردن از یک mfile داخل محیط سیمولینک simulink

استفاده کردن از یک mfile داخل محیط سیمولینک simulink

ابتدا از سیمولینک باید گزینه user defined function و بعد matlab function را انتخاب کنیم و به داخل فایل سیمولینک ببریم این بلوک یک ورودی و یک خروجی دارد و اگر لازم باشد چند ورودی چند خروجی داشته باشیم از بلوکهای mux و demux استفاده می‌کنیم.

/ 0 نظر / 154 بازدید