کاربرد shift+enter در ظاهر شدن دو سطر از هدرها در یک سطر فهرست

اگر عنوان و شماره فصل را در دوسطر بنویسید و ان را هدر 1 انتخاب کنید و از فهرست اتوماتیک ورد فهرست را درست کنید در این صورت در فهرستتان دو سطر خواهید داشت (اگر بعد از هر سطر از اینتر استفاده کنید) که قابل قبول نیست برای رفع این مشکل بعد از سطر اول کافی است  shift+enter استفاده کنید در این صورت هر دو سطر در فهرستتان در یک سطر ظاهر میشود (با تشکر از دوست گرامی ارمین کامفیروزی. توصیه میکنم به سایتش سر بزنین فوق العادس)

/ 0 نظر / 87 بازدید