پرینت کردن صفحات در فایل Word دارای سکشن‌های متعدد: شماره صفحات مجازی و حقیقی

شاید گاهی برای شما پیش آمده باشد که وقتی در کادر print یک فایل word عددی را به عنوان شماره صفحه تایپ می‌کنید، صفحات پرینت شده با صفحاتی که شما وارد کرده‌اید، متفاوت هستند. گاهی صفحات پرینت شده بیشتر از تعداد صفحاتی هستند که شما وارد کرده‌اید و گاهی با اینکه شماره صفحه‌ای را وارد کرده‌اید، هیچ صفحه‌ای پرینت گرفته نمی‌شود.

چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟

مرجع

یک فایل در نرم‌افزار word دارای شماره صفحات حقیقی و مجازی است.

عددی که شما در کادر print ورد تایپ می‌کنید، در واقع شماره صفحه مجازی است. در صورتی که فایل شما فقط دارای یک سکشن باشد، با مشکلی مواجه نخواهید شد چون شماره صفحات مجازی با شماره صفحات حقیقی برابرند.

شماره صفحه حقیقی تمامی صفحات ماقبل صفحات موردنظر را حساب می‌کند.

شماره صفحه مجازی به سکشن بندی و شماره صفحه‌ای که شما برای آن تعیین کرده‌اید، بستگی دارد.

مثلاً فرض کنید در فایلی تا صفحه هشتم، شماره صفحه نداشته باشد (سکشن یک). از صفحه نهم تا یازدهم به صورت الف، ب، ج شماره صفحه خورده باشد (سکشن دو) و از صفحه دوازدهم تا هفتاد و یکم، شماره صفحه از یک تا شصت خورده باشد (سکشن سه).

هشت صفحه اول دارای شماره صفحات حقیقی یک تا هشت و شماره صفحات مجازی یک تا هشت هستند.

از صفحه نهم تا یازدهم دارای شماره صفحات حقیقی 9 تا 11 و شماره صفحات مجازی 1 تا 3 (یا الف تا ج) هستند.

از صفحه دوازدهم به بعد دارای شماره صفحات حقیقی 12 تا 71 و شماره صفحات مجازی 1 تا 60 هستند.

در این فایل در word 2003 اگر مکان‌نما در صفحه 15 حقیقی قرار داشته باشد، در نوار پایین ورد از سمت چپ نوشته می‌شود:

page 4      sec  3      15/70

در word 2007 به بالا در نوار ابزار پایین صفحه نوشته می‌شود:

page 4      sec  3      page: 15 of 70

(در صورتی که این عبارت را در پایین صفحه مشاهده نمی‌کنید، بر روی نوار وضعیت پایین ورد راست کلیک کنید و سه گزینه اول یعنی formatted page number ، section و page number را تیک بزنید)

عدد 4 نشان دهنده شماره صفحه مجازی این صفحه و عدد 15 نشان دهنده شماره صفحه حقیقی این صفحه است.

در چنین فایلی اگر در کادر پرینت بنویسید: 9-2 ، پرینتر برای شما 20 صفحه چاپ خواهد کرد!

چون برنامه دنبال اولین صفحه دو مجازی که همان صفحه دو حقیقی است و اولین صفحه 9 مجازی که صفحه 21 حقیقی است می‌گردد و تمامی صفحات بین این دو صفحه را چاپ خواهد کرد.

همچنین اگر در کادر پرینت بنویسید: 70 ، پرینتر هیچ صفحه‌ای برای شما چاپ نخواهد کرد، چون چنین شماره صفحه مجازی‌ای در فایل وجود ندارد، با اینکه این فایل 71 صفحه است.

در چنین فایلهایی برای پرینت صفحات موردنظر خود باید حتماً شماره صفحه و شماره سکشن را در کادر print تایپ کنید. مثلاً اگر می‌خواهید صفحات فهرست را پرینت بگیرید بنویسید:

p1s2-p3s2

و یا برای چاپ صفحات 2 تا 9 متن بنویسید:

p2s3-p9s3

در فایل بالا برای صفحات بیشتر از هشت نیازی به استفاده از این روش نیست و به صورت ساده می‌توان صفحات را وارد کرد، زیرا شماره صفحات مجازی بالاتر از 9 در این فایل فقط یکبار تکرار شده‌اند:

9-23


/ 0 نظر / 434 بازدید